Stäng

Symtom

<< Kvinnohälsa

Spänd bäckenbotten

Vår bäckenbottenmuskulatur är väldigt viktigt för oss på flera olika sätt. Här kan du läsa om vad problem med spända bäckenbottenmuskler kan leda till och på vilket sätt vi kan hjälpa dig med dessa besvär. Trots att detta symtom ligger under vår kvinnohälsosektion är det ett besvär som ofta drabbar även män. Se text specifikt för män längre ner på sidan.

Vilken funktion har vår bäckenbotten? Bäckenbottenmuskulaturen lyfter organen i bäcken och buken. Det är en muskulatur som både fungerar som en hållningsmuskulatur (som du inte behöver tänka på att aktivera) och som en viljestyrd muskulatur. Det betyder alltså att den spänner sig av sig självt vid behov, exempelvis vid ett lyft, och att du själv styr muskulaturen vid urinering och tarmtömning. 

Text in English further down

Problem med bäckenbottenmuskulaturen

Det pratas en hel del om svag bäckenbottenmuskulatur som ger sämre stöd vid lyft och som ofta kan orsaka problem med urininkontinens. Men vad innebär en spänd bäckenbotten? Skillnaden mellan svag och spänd bäckenbotten är att en spänd bäckenbotten alltid, omedvetet är aktiverad/spänd. Följden av det blir att även en spänd bäckenbotten ger sämre stöd vid lyft då muskulaturen är uttröttad när du väl behöver den. Orsaker till att en bäckenbotten blir spänd kan vara smärta i regionen eller stress. Smärtan kan, i sin tur, vara en följd av förlossningsskada, övergrepp eller operation i underlivet.

Symtom som kan förekomma vid spänd bäckenbotten:

 • Urinträngningar (svårt att kissa)
 • Förstoppning eller svårt att tömma tarmen
 • Obehagskänsla
 • Värk/trötthet i underlivet
 • Vestibulit (smärta vid penetrerande samlag)
 • Smärta kring rygg, bäcken, höfter – som ursprungligen härstammar från bäckenbotten eller spänd bäckenbotten i samband med smärta i dessa områden
 • Se symtom som drabbar män lite längre ner på sidan

Vissa kan uppleva en överkänslighet som förmedlar smärta vid uttröttade, spända bäckenbottenmuskler. Det uppstår ett ökat försvar i området som egentligen inte behövs men det orsakar ändå symtom. Kunskap om dessa signaler, anatomi och vad du kan göra för att bli bättre och undvika att du hamnar i en besvärs-spiral, är en del av den behandling vi erbjuder.

Våra terapeuter med kunskap inom kvinnohälsa är:
Nina och Johanna– Hammarby Sjöstad, Stockholm,
Ninni- Karlskrona,
Åsa –Falun

En vaginal undersökning för att få rätt diagnos av dina besvär är en bra startpunkt för behandling. Den kan göras hos en gynekolog eller hos fysioterapeuter med den kompetensen. Vi utför denna undersökning på alla våra kliniker

 • Ökad kunskap och förståelse för dina symtom
 • Avslappningsövningar
 • Hur du ska tänka när du tränar

Mer om våra behandlingar här

Vår fysioterapeut Annika berättar mer om vad en spänd bäckenbotten är och hur en undersökning går till:

Spänd bäckenbotten hos män

Precis som vilka andra muskler som helst i kroppen kan en spänd bäckenbottenmuskulatur ge symtom även hos män. Stress och/eller ångest, under en längre tid, kan ge en ökad muskelspänning i kroppen generellt och i vissa fall också orsaka en anspänd, smärtande bäckenbotten. Även ett sexuellt trauma kan ge en ökad, långvarig muskelspänning.

En fysioterapeut/naprapat eller kiropraktor med kunskap om urologi och bäckenbotten kan komplettera allmänläkarens eller urologens behandling med sin kunskap om fysisk funktion, leder, muskler och nerver i kroppen.

Symtombilden vid spänd bäckenbotten hos män kan vara komplex men typiska symtom är:

 • Smärta i bäckenbotten som går i skov
 • Tömningsbesvär av urinblåsa och tarm
 • Sexuella besvär
 • Obehagskänslor i mellangården
 • Utstrålningssmärta mot skrotum och kring bäcken

Du som är man är välkommen att boka besök på någon av våra kliniker. Vi erbjuder konsultation och övningar för att lindra smärta och komma tillrätta med denna typ av besvär.

Läs mer om svag bäckenbotten här.

ArtikelEn försvagad eller spänd bäckenbottenmuskulatur är vanligt men det finns hjälp att få

In English

What happens when the pelvic floor muscle gets too tense and how can Access Rehab help you with this problem?

Our pelvic floor muscles are very important to us in several different ways. The pelvic floor muscles lift the organs in the pelvis and abdomen. It is a muscle that functions both as a postural muscle and a controlled muscle. This means that it tightens on its own when needed, for example during a lift, and that you control the muscles yourself when urinating and defecating.

Problems with pelvic floor muscles

There is usually a lot of information to be found regarding weak pelvic floor muscles, which leads to poorer support when lifting and which can often cause problems with urinary incontinence. But what does a tense pelvic floor mean and what problems can it cause? The difference between a weak and tense pelvic floor is that a tense pelvic floor is always, unconsciously activated/tense. The consequence of that being that even a tense pelvic floor provides less support when lifting, as the muscles are exhausted when you need them. The reason for a pelvic floor becoming too tense can be: pain in the region or stress. The pain can in turn, be a result of giving birth, injury, abuse or surgery in the abdomen. You may think that this is a problem that only affects women. It mostly is but we also have mail patients with symptoms originating from a tense pelvic floor.

Symptoms that can occur

 • Urinary incontinence (difficult urination)
 • Constipation or difficulty emptying the bowels
 • Feeling of discomfort
 • Pain/fatigue in the lower abdomen
 • Vestibulitis (pain during penetration intercourse)
 • Pain around the back, pelvis or hips originating from the pelvic floor
 • Some may also experience hypersensitivity due to an increased defense in the area

How can Access Rehab help?

A vaginal examination to get the correct diagnosis of your problems is a good starting point for the treatment. It can be done by gynecologists or physiotherapists with that expertise. We conduct that kind of examination at Access Rehabs clinics. After the examination we can help you with:

 • Increased knowledge and understanding of your symptoms
 • Relaxation exercises for pain relief
 • Training

 

Källor:
Bakingbabies.se – Webbföreläsning – Fysisk träning efter förlossning – myter och sanningar
Bakingbabies.se – Webbföreläsning – Bäckensmärta efter graviditet
Tyngre Rehab Pod – Mia Fernando om graviditet ur ett fysioterapeutperspektiv

 


Författare:

Elenore Schmidt

Marknads- och Kommunikationsansvarig

elenore@accessrehab.se

 

 

 

 

 

 

 • Diastas

  Vad är en diastas? Diastas, eller rectusdiastas, är den medicinska termen för muskeldelning som är mycket vanligt under en graviditet. En tredjedel av alla kvinnor har kvar en magmuskeldelning efter en förlossning.

  Läs mer >>
 • Svag bäckenbotten

  Bålkontroll och styrka i de djupare magmusklerna samt bäckenbotten kan minska många olika besvär. Träning av dessa muskler är viktig både i vardagen och vid träningsaktiviteter.

  Läs mer >>
 • Spänd bäckenbotten

  Vår bäckenbottenmuskulatur är väldigt viktigt för oss på flera olika sätt. Här kan du läsa om vad problem med spända bäckenbottenmuskler kan leda till och på vilket sätt vi kan hjälpa dig med…

  Läs mer >>
 • Endometrios

  Intensiv smärta är det mest påtagliga symtomet vid endometrios som är en inflammatorisk sjukdom som drabbar 10% av alla kvinnor. Många upplever brister i kunskap kring sjukdomen inom vården. och patienterna känner sig…

  Läs mer >>
 • Framfall

  Prolaps är ett samlingsbegrepp för att något “fallit nedåt” och det beskrivs ofta som ett tryck nedåt bäckenbotten, en tyngdkänsla eller en svaghet i slidan. Många kvinnor återhämtar sig bra från detta besvär…

  Läs mer >>
 • Förlossningsskador

  Det finns många olika sätt att se på besvär efter en förlossning. Vad anses vara förväntat, skadligt eller störande? Vilka besvär är normala och en del av läkningen och vilka skador bör behandlas?…

  Läs mer >>
 • Inkontinens

  Urininkontinens är ett vanligt förekommande besvär och det innebär att det ofrivilligt läcker urin mellan toalettbesöken. Och vid avföringsinkontinens läcker avföring och/eller gaser ut utan att du kan förhindra det. Bägge tillstånden kan…

  Läs mer >>
 • Kejsarsnitt

  Kejsarsnitt är en förlossningsmetod som används då vaginal förlossning av någon anledning inte är möjlig eller ej är önskad av kvinnan som ska föda. Kejsarsnitt utförs på en operationssal där en läkare gör…

  Läs mer >>
 • Klimakteriebesvär

  Klimakteriet eller övergångsåldern inträffar vid 50 årsåldern och är den tid i livet då äggstockarnas funktion minskar, mensen upphör och hormonbalansen i kroppen förändras. Det är en naturlig del av åldrandet och det…

  Läs mer >>
 • Bäckensmärta under och efter graviditet

  Graviditetsrelaterad bäckensmärta och/eller fogsmärta är ett vanligt förekommande besvär. Man uppskattar att upp till hälften av alla gravida drabbas av smärta kring sitt bäcken.

  Läs mer >>

Smärtområden