Stäng

Symtom

Artros

Artros är ett sjukdomstillstånd där symtomen består av långsamt framskridande ledförändringar med påföljande broskförlust samt benpålagringar vid ledkanterna. Artros betecknas som ett vanligt förekommande tillstånd och det drabbar framför allt den äldre populationen. Forskning har visat att det finns en förhöjd risk för artros vid väldigt hög belastning under lång tid, såsom vid elitidrott samt efter trauma mot leden eller vid övervikt.

I en led täcks de två bendelarnas ändar av brosk. Brosket har mycket lågt glidmotstånd, vilket gör att benändarna lätt kan glida mot varandra. Vid artros har brosket gradvis förändrats och blivit ojämnt och gropigt. Benändarna kan komma i kontakt med varandra och det kan kännas som leden “hakar upp sig”. Det kan också knäppa och knaka i leden och/eller leda till smärta. Ibland känns området kring leden svullet och varmt.

Viktigt att veta är att smärtan inte är relaterad till progressen av sjukdomen. En person med långt gånget förlopp kan ha väldigt lite smärta medan en person med små förändringar kan uppleva mycket smärta. Vid omfattande smärta är vanligtvis smärtan relaterad till flera olika faktorer. Rörlighet däremot relaterar direkt till artrosen, vilket betyder att mindre brosk leder till mer begränsad rörlighet i leden. Då artros är en sjukdom och inte en förslitningsskada kan sjukdomsförloppet bromsas i och med träning.

 

Hur kan man behandla artros på bästa sätt?

Bäst forskningsevidens för att minska symtomen av artrosen samt bromsa förloppet har påvisats vid regelbunden träning och motion. Även viktreduktion har visat sig ha god effekt för att minska symtomen. Behandling med hyaluransyra, så kallad tuppkamsextrakt, har inte gett bättre resultat än placebobehandling (skenbehandling som saknar specifik biologisk effekt på en sjukdom) och rekommenderas därför inte av socialstyrelsen vid artros. Detsamma gäller injektioner av kortison i leden.

En operativ behandling ses som en sista utväg när smärtan eller stelheten påverkar det vardagliga livet så mycket att livet blir begränsat. Målet med en artrosoperation är således att minska smärtan samt öka rörligheten.Vid en individuell undersökning, som bland annat innefattar röntgen, görs en bedömning om nyttan av en operation överväger riskerna. (Vid mindre symtom av artrosen är träning alltid att föredra.) Omkring 95 % av de som höftledsopererats har en väl fungerande led även 10 år efter operationen.

Vilken typ av träning är att föredra vid ledsmärta?

“Långvarig, regelbunden, handledd konditions- styrke- och funktionsträning” är det som rekommenderas som träning vid artros.

Träning lindrar sjukdomsförloppet samt minskar smärtan vid artros. Dessa 3 steg rekommenderas generellt:

 • Cykling eller motsvarande avlastande träning är bra i ett första steg för att få ökad blodcirkulation, aktivering av muskler och smörjning av leden.
 • Nästa steg innehåller styrketräning för bygga upp mesta möjliga muskulatur som skydd för leden. Se exempel på ÖVNINGAR här
 • Om du har möjlighet är det också bra att kunna utföra en mer belastande träning som löpning, hoppträning eller tyngre styrketräning.

Viktigt att tänka på är att träningen bör ske på en individanpassad nivå för att ge allra bästa resultat och där kan vi på Access Rehab hjälpa dig med ett träningsprogram som är anpassat just efter dina förutsättningar. Boka en tid på någon av våra kliniker

Hur hanteras smärta vid artros?

Om smärtan är lokaliserad till området för artrosen går det bra att träna trots smärtan. Vid en lågbelastande aktivitet brukar smärtan ofta minska ju längre passet framskrider.

Några bra tumregler för smärta vid träning:

 • Smärtan skall hålla sig på en acceptabel nivå utan obehag när du förändrar ditt rörelsemönster.
 • Om smärtan når en obehaglig nivå (över 5 på en 10 gradig skala) ska belastningen minskas och/eller längden på passet minskas.
 • Smärtan skall ha minskat till samma nivå som innan passet, – 24 timmar efter passet.
 • Vid behov kan paracetamol tas för att minska smärtan vid träning då det är viktigt att träningen kan genomföras.

Generell info om smärta

Artrosskola
Förutom viktminskning och träning rekommenderas utbildning som en del av åtgärderna vid artros. Under artrosskolan får deltagarna veta vad artros är, hur sjukdomstillståndet kan hållas tillbaka samt bli införstådda i vikten av träning. De utbildas också i vilken typ av träning som passar bäst just för dem samt hur de kan anpassa livet till dessa aktiviteter.

 


Författare:

Elenore Schmidt

Marknads- och Kommunikationsansvarig

elenore@accessrehab.se

 

 

 

 

 

 

Varför är träning bra vid artros?

Träning lindrar sjukdomsförloppet samt minskar smärtan vid artros.

Vilken typ av träning är bra?

Långvarig, regelbunden, handledd konditions- styrke- och funktionsträning är det som rekommenderas.

Ska man träna även om man har ont?

Om smärtan är lokaliserad till området för artrosen går det bra att träna trots smärtan. Vid en lågbelastande aktivitet brukar smärtan ofta minska ju längre passet framskrider. I texten ovan finner du några bra tumregler för smärta vid träning.

 • Fingerledsartros

  Artros i händerna är ett relativt vanligt besvär. Uppskattningsvis har mer än hälften av alla över 70 år artros i någon led.

  Läs mer >>
 • Höftledsartros

  Höftledsartros är ett sjukdomstillstånd där symtomen består av långsamt framskridande ledförändringar med påföljande broskförlust samt benpålagringar vid ledkanterna. Artros betecknas som ett vanligt förekommande tillstånd och det drabbar framför allt den äldre populationen….

  Läs mer >>
 • Övningar för höftleds- och knäartros

  Träning lindrar sjukdomsförloppet samt minskar smärtan vid artros. Här kommer exempel på några övningar som kan vara till hjälp vid höftleds- och knäartros.

  Läs mer >>
 • Knäledsartros

  Knäledsartros är ett sjukdomstillstånd där symtomen består av långsamt framskridande ledförändringar med påföljande broskförlust samt benpålagringar vid ledkanterna. Artros betecknas som ett vanligt förekommande tillstånd och det drabbar framför allt den äldre populationen….

  Läs mer >>

Smärtområden