Symptom

Ont i knävecket

Smärtor i knävecket uppkommer ofta i samband med aktivitet och upplevs ofta som ett obehag när man sträcker ut benet.

Ofta ökar problemen över tid om du inte ser till att finna och korrigera orsaken.

Smärta i knävecket

Smärtor i knävecket uppkommer vanligen på grund av överansträngningar och främst vid längre löpning.

Läs mer >>