Stäng

Symptom

Ont i knävecket

Smärtor i knävecket uppkommer ofta i samband med aktivitet och upplevs ofta som ett obehag när man sträcker ut benet.

Ofta ökar problemen över tid om du inte ser till att finna och korrigera orsaken.


Smärtområden