Stäng

Symtom

<< Stressrelaterade symtom med smärta

Utmattningssyndrom och smärta

Utmattningssyndrom innebär att du har flera olika kroppsliga och psykiska besvär som beror på långvarig stress eller andra svåra påfrestningar. Utmattningssyndrom drabbar såväl män som kvinnor men kvinnor är överrepresenterade i patientgruppen. Det är viktigt att ta varningssignaler på ihållande stress på allvar för att undvika utmattning och långvarig smärta.

Stress är en funktionell överlevnadsmekanism som finns hos alla människor. Den kan uppstå vid tidspress, höga krav eller ett hot och den är en förutsättning och ett verktyg för att hantera alla typer av utmaningar som vi kan utsättas för. 

Vår kropp klarar av att hantera stress om den också ges tillräckligt med tid för återhämtning. Det är när kroppen utsätts för ständig påfrestning, utan möjlighet till återhämtning, som stressen blir skadlig för oss. 

Orsaker till utmattning och långvarig smärta
Många som drabbas av utmattningssyndrom upplever att symtomen kommit väldigt plötsligt. Men i själva verket går insjuknandet nästan alltid långsamt och oftast har det funnits ett eller flera stressrelaterade besvär under en längre tid innan personen blev sjuk. I andra fall är personen väl medveten om en påfrestande stress men har inte själv lyckats förändra sin situation innan det blev för sent. 

Vi vet idag att det finns ett samband mellan smärtproblematik och arbetsrelaterad stress även om vi inte alltid upplever stress eller hårt arbete som något negativt till en början. Det är först när balansen mellan stress och återhämtning inte fungerar som kroppen börjar ta skada. Men det är såklart inte bara arbete som är orsak till stress – påfrestningar i privatlivet, studier, trauma eller en kombination av flera svåra utmaningar samtidigt är också vanliga orsaker till utmattningssyndrom.

Symtom och behandling
Vid utmattningssyndrom förekommer vanligtvis både kroppsliga och psykiska symtom. Vilket eller vilka besvär som är tydligast varierar från person till person.

 • Trötthet och sömnproblem. Du har ingen energi och upplever en stor trötthet som inte går att vila bort. Svårt att somna och ytlig sömn med många uppvaknanden.
 • Kroppsliga symtom. Bestående värk och/eller muskelspänningar. Hjärtklappning, yrsel, andningsproblem. 
 • Tankemässiga symtom. Du glömmer saker och har svårt att koncentrera dig.
 • Känslomässiga symtom. Oro, nedstämdhet, irritation, katastroftänkande, skuldkänslor. Känslighet för all typ av stress. 

Rehabilitering av långvarig smärta och stress är en av sjukvårdens största utmaningar. De allra flesta som får utmattningssyndrom blir så småningom friska men det kan ta lång tid. Kontakta en vårdgivare om du tror att du har eller håller på att få utmattningssyndrom. Det finns flera olika yrkesgrupper såsom läkare, psykologer och fysioterapeuter/sjukgymnaster/naprapater som arbetar med dessa symtom och du kan behöva hjälp från fler än ett kompetensområde. En behandling kan till exempel bestå av:

 • Information och rådgivning.
 • Läkemedelsbehandling mot sömnsvårigheter.
 • KBT/samtalsterapi då du behöver stöd och förståelse för sambandet mellan din livssituation och insjuknandet samt kunskap om vilka beteendeförändringar som krävs för ditt tillfrisknande. 
 • Fysioterapi/sjukgymnastik/naprapati för smärtbehandling, avslappning och fysisk träning av olika slag. I dag finns övertygande forskning som visar att fysisk aktivitet och träning har en positiv effekt vid en rad olika tillstånd av psykisk ohälsa och smärtproblematik i samband med stress, ångest, sömnsvårigheter och depression.

Vilken typ av hjälp erbjuder Access Rehab? Vi erbjuder en modern och evidensbaserad vård vid smärtproblematik samt fysisk träning och avslappning av olika slag. Boka en tid hos någon av våra terapeuter eller ring oss för rådgivning på 010-202 30 20

Källor:
Capio.se
Hjärt-Lungfonden.se
1177 Vårdguiden
Fysioterapeuterna.se
Läkartidningen.se – artikel “Förläng rehabförloppet för patienter med långvarig smärta”

 


Författare:

Elenore Schmidt

Marknads- och Kommunikationsansvarig

elenore@accessrehab.se

 

 

 

 

 

 

 • Utmattningssyndrom och smärta

  Utmattningssyndrom innebär att du har flera olika kroppsliga och psykiska besvär som beror på långvarig stress eller andra svåra påfrestningar. Utmattningssyndrom drabbar såväl män som kvinnor men kvinnor är överrepresenterade i patientgruppen. Det…

  Läs mer >>

Smärtområden