Symptom

Nacksmärta

De flesta människor kommer någon gång under livet att uppleva värk från nacken.

Nacksmärta kan kännetecknas av allt från en lätt molande värk och stelhet till en kraftigt huggande smärta och stelhet som gör att du får svårt att röra på huvudet.

Hur behandlar vi nacksmärta

Terapeuten utför en grundlig undersökning för att kunna diagnosticera orsaken och ursprung till smärtan. Fokus ligger initialt på att få patienten smärtfri och därefter jobba fram en strategi med träning och råd för att förebygga ny smärta i området. Behandling som kan komma att rekommenderas är: manipulation, laser, mobilisering, massage, triggerpunktsterapi, neurac och akunpunktur.

Se även ländryggsvärk