Stäng

Symtom

<< Kvinnohälsa

Framfall/prolaps

Prolaps är ett samlingsbegrepp för att något “fallit nedåt” och det beskrivs ofta som ett tryck nedåt bäckenbotten, en tyngdkänsla eller en svaghet i slidan. Många kvinnor återhämtar sig bra från detta besvär genom bäckenbottenträning, speciellt vid små framfall, men en del har kvarvarande symtom långt efter en förlossning. En sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor med inriktning mot kvinnohälsa kan hjälpa till med råd kring träning.

Bäckenbotten är en struktur av muskler, ledband och bindvävshinnor som lyfter upp hela bukens innehåll mot tyngdlagen precis som en hängmatta. Den täcker öppningen mellan blygdbenen, sittbensknölarna och svanskotan och dess uppgift är att fungera som stöd och fixera livmoder, blåsa och tarm vid påfrestningar som graviditeter, förlossningar, hosta, förstoppning, tungt arbete, övervikt med mera. Bäckenbotten ska reflektoriskt dra ihop sig, alternativt återfjädra som en studsmatta när båltrycket ökar, som vid hosta, nysning, skratt, löpning och hopp. Om stödjevävnad och muskulatur tänjs ut, skadas eller försvagas så kan det orsaka ett så kallat framfall. Det vill säga att de organ som ska vara “upplyfta” faller nedåt mot slidan och orsakar symtom. 

Symtomen vid framfall beskrivs ofta som tyngdkänsla eller att “något trycks ner eller in mot slidan”. Också vanligt med globuskänsla vilket ofta beskrivs som en känsla av att “det sitter en tampong i slidan”. Framfall kan orsaka skavkänsla och obehag. Det är också vanligt att ha en känsla av svaghet och/eller ”tomrum” i slidan. Symtomen är mer förekommande vid aktivitet än i vila, exempelvis vid gående, stående eller vid tyngre lyft och ansträngning. 

Vanligaste orsaken till framfall är vaginala förlossningar. Det finns en uppfattning om att kejsarsnitt är ett skydd mot framfall men det är inte helt sant. Vid en graviditet blir bäckenbotten och andra strukturer med eftergivande och det kan ha en påverkan senare i livet. Andra orsaker till framfall kan vara kontinuerliga tryckökningar mot bäckenbotten som exempelvis kronisk hosta, övervikt och återkommande förstoppning. Det finns även en hög ärftlighetsfaktor. Risken för framfall ökar i klimakteriet då bäckenbotten försvagas av ålder samt att sjunkande östrogennivåer blir problematiskt för slemhinnornas, musklernas och stödjevävnadens funktion. Även tung styrketräning, kan orsaka framfall. Troligtvis är kvinnor som drabbas svaga i sin bäckenbotten och lyfter vikter över dess förmåga.

Olika typer av framfall. 

 • Framfall av främre slidväggen kan förekomma men det är mer ovanligt. Vid den här typen av framfall orsakas trycket av antingen urinblåsan eller livmodern. Symtomen kan då öka vid fylld urinblåsa. Framfall av livmodern är mer vanligt vid hög ålder. De förlossningsskador som kan ligga till grund för denna typ av framfall är levatorskador. 
 • En vanligare typ av framfall är det från bakre slidväggen, så kallat rectocele. Vid denna typ av framfall behöver kvinnor ofta “hjälpa till” när de tömmer tarmen genom att hålla ett tryck mot mellangården. Avföringen fastnar i själva framfallet, varför det hjälper att lägga på ett tryck. Symtomen ökar ofta vid återkommande förstoppning och/eller starkt krystande vid tarmuttömning.
 • Mindre framfall är vanliga efter förlossning och dessa kan bli försvinna helt vid livsstilsförändringar och bäckenbottenträning. Här bör man även undvika förstoppning och vid behov gå ner i vikt.

Det finns varierande evidens för träning av bäckenbotten vid framfall. En studie har visat att besvären minskat och urin/analinkontinens i samband förbättrats men finns också studier som inte kunnat uppvisa någon skillnad. Vi tolkar detta som att det är högst relevant att prova då träning har många positiva effekter på vår kropp totalt sett.

Källor:
Bäckenbotten och förlossningsskador – handbok för barnmorskor. Olsson, Lind, Rotstein och Fernando
Uro-tarmterapi – Anna-Lena Hellström, Birgitta Lindehall

 


Författare:

Elenore Schmidt

Marknads- och Kommunikationsansvarig

elenore@accessrehab.se

 

 

 

 

 

 

 • Diastas

  Vad är en diastas? Diastas, eller rectusdiastas, är den medicinska termen för muskeldelning som är mycket vanligt under en graviditet. En tredjedel av alla kvinnor har kvar en magmuskeldelning efter en förlossning.

  Läs mer >>
 • Svag bäckenbotten

  Bålkontroll och styrka i de djupare magmusklerna samt bäckenbotten kan minska många olika besvär. Träning av dessa muskler är viktig både i vardagen och vid träningsaktiviteter.

  Läs mer >>
 • Spänd bäckenbotten

  Vår bäckenbottenmuskulatur är väldigt viktigt för oss på flera olika sätt. Här kan du läsa om vad problem med spända bäckenbottenmuskler kan leda till och på vilket sätt vi kan hjälpa dig med…

  Läs mer >>
 • Endometrios

  Intensiv smärta är det mest påtagliga symtomet vid endometrios som är en inflammatorisk sjukdom som drabbar 10% av alla kvinnor. Många upplever brister i kunskap kring sjukdomen inom vården. och patienterna känner sig…

  Läs mer >>
 • Framfall

  Prolaps är ett samlingsbegrepp för att något “fallit nedåt” och det beskrivs ofta som ett tryck nedåt bäckenbotten, en tyngdkänsla eller en svaghet i slidan. Många kvinnor återhämtar sig bra från detta besvär…

  Läs mer >>
 • Förlossningsskador

  Det finns många olika sätt att se på besvär efter en förlossning. Vad anses vara förväntat, skadligt eller störande? Vilka besvär är normala och en del av läkningen och vilka skador bör behandlas?…

  Läs mer >>
 • Inkontinens

  Urininkontinens är ett vanligt förekommande besvär och det innebär att det ofrivilligt läcker urin mellan toalettbesöken. Och vid avföringsinkontinens läcker avföring och/eller gaser ut utan att du kan förhindra det. Bägge tillstånden kan…

  Läs mer >>
 • Kejsarsnitt

  Kejsarsnitt är en förlossningsmetod som används då vaginal förlossning av någon anledning inte är möjlig eller ej är önskad av kvinnan som ska föda. Kejsarsnitt utförs på en operationssal där en läkare gör…

  Läs mer >>
 • Klimakteriebesvär

  Klimakteriet eller övergångsåldern inträffar vid 50 årsåldern och är den tid i livet då äggstockarnas funktion minskar, mensen upphör och hormonbalansen i kroppen förändras. Det är en naturlig del av åldrandet och det…

  Läs mer >>
 • Bäckensmärta under och efter graviditet

  Graviditetsrelaterad bäckensmärta och/eller fogsmärta är ett vanligt förekommande besvär. Man uppskattar att upp till hälften av alla gravida drabbas av smärta kring sitt bäcken.

  Läs mer >>

Smärtområden