Symptom

<< Huvudvärk

Migrän

Migrän är en neurologisk sjukdom som kan drabba vem som helst. Det finns många olika typer av migrän, migrän med aura, migrän utan aura och migrän-aura utan huvudvärk.

Migrän, Access Rehab.

Migrän är en kraftig, oftast ensidig, bultande, pulserande huvudvärk som kommer i attacker. Under dessa attacker/anfall kan värken ge illamående och en ökad känslighet för ljud och ljus. Vissa personer upplever en aura i samband med migränanfallet där det vanligaste aura-symtomet är tillfälliga synrubbningar.

Orsakerna till migränanfallen är ännu inte helt klarlagda men att ha släktingar med migrän är en stark riskfaktor och ärftligheten har uppskattats vara så hög som 50%. Vi kan hjälpa dig med behandling som minskar symtomen av migränanfallet samt information om hur du skall hantera situationer då anfallen kommer.

Boka en tid hos någon av våra terapeuter

 • Migrän

  Migrän är en neurologisk sjukdom som kan drabba vem som helst. Det finns många olika typer av migrän, migrän med aura, migrän utan aura och migrän-aura utan huvudvärk.

  Läs mer >>
 • Yrsel

  Yrsel är kroppens reaktion på en störning i balanssystemet och är oftast helt ofarlig men kan upplevas som obehaglig.

  Läs mer >>
 • Spänningshuvudvärk

  Detta är den vanligaste typen av huvudvärk och beror vanligen på stelhet i nacke och käkar.

  Läs mer >>