Symptom

<< Huvudvärk

Migrän

Migrän är en kraftig, oftast ensidig värk som kommer i attacker och som under attackerna kan ge illamående och en ökad känslighet för ljud och ljus.

Migrän, Access Rehab.

Vissa personer upplever en aura i samband med deras migränanfall där den vanligaste aurasymptomen är tillfälliga synrubbingar.

Migrän är en neurologisk sjukdom som kan drabba alla. Det är ännu inte helt klarlagt vad migrän beror på men de flesta som har sjukdomen har en nära anhörig med migrän.

Spänningshuvudvärk

Detta är den vanligaste typen av huvudvärk och beror vanligen på stelhet i nacke och käkar.

Läs mer >>

Yrsel

Yrsel är kroppens reaktion på en störning i balanssystemet och är oftast helt ofarlig men kan upplevas som obehaglig.

Läs mer >>

Migrän

Migrän är en kraftig, oftast ensidig värk som kommer i attacker och som under attackerna kan ge illamående och en ökad känslighet för ljud och ljus.

Läs mer >>