Stäng

Symtom

<< Fotsmärta

Ont under foten

Har du ont i foten kan symtomen te sig lite olika beroende på var problemet ligger. Smärtan kan bero på en muskelspänning eller en retning i det bindvävsstråk som utgör en del av det längsgående fotvalvet. Detta bindvävsstråk kallas plantarfascian och har en infästning på hälbenet. Ett av det vanligaste symtomen på en retning i plantarfaschian är en strålande smärta i hälen. Om du är kvinna och i 45-årsåldern eller äldre kan din fotsmärta också bero på klimakteriebesvär i samband med sjunkande östrogennivåer.

ont i foten

Fotens muskulatur kan bli överbelastad och känslig vilket kan ge smärta, främst i början av aktivitet men även under aktivitet eller vid vila. Smärtan kan också komma från bindvävsstråket och brukar då följa dessa tre steg:

 • Steg 1 -smärta under belastning som signalerar varning för att skada kan uppstå.
 • Steg 2 -ihållande smärta som övergår till stelhet på morgonen. Smärtan brukar kännas under hälen och på insidan av foten.
 • Steg 3 är när senan blir förtjockad. Det kan då uppstå en inväxt med blodkärl och nerver i senan. Detta stadie kan bli långvarigt och bör undvikas i största möjliga mån.

Våra terapeuter kan hjälpa dig med en bedömning och behandling vid dessa symtom. Boka en tid på någon av våra kliniker.

Här hittar du mer information om hälsporre/plantar faciit

Se även ont i hälsenan

Om du är kvinna och i 45-årsåldern eller äldre kan din fotsmärta också bero på klimakteriebesvär i samband med sjunkande östrogennivåer. I dessa fall kan du uppleva att sedvanliga rehab-övningar inte gör att du blir bättre.

Vad kan strålande smärta under foten bero på?

Den vanligaste orsaken till strålande smärtan under hälen är plantar fasciit som i vardagligt tal kallas hälsporre. Om problemet är långvarigt kallas det plantarfasciepati. Smärtan beror oftast på att man har belastat senan som går under foten in till hälen för mycket, ibland i samband med nya skor.

Vad är hälsporre?

Se separat text hälsporre nedan.

Kan mina skor vara en orsak till min smärta under foten?

Ja det kan det vara men oftast är det andra faktorer som påverkar mer. Om man köper nya skor som har tunnare sula kan det öka risken för hälsmärta, då belastningen ökar på fot och underben. Även riktigt gamla, utslitna skor kan öka risken för smärta i hälarna.

Kan skoinlägg vara en lösning på min smärta under foten?

Enligt forskningen så finns det ingen evidens för att skoinlägg skall minska smärtan hos drabbade. Dock kan enskilda individer känna en förbättring men risken att smärtan ökar med skoinlägg är också stor.

När bör jag söka vård för min onda fot?

När smärtan blir ett problem som hindrar dig från att träna eller röra dig som tidigare.

 • Ont under framfoten

  Ont under den främre trampdynan kan orsakas av ett nedsjunket främre fotparti. Detta kan leda till att mellanfotens ben som leder mot tårna belastas för mycket.

  Läs mer >>
 • Ont under foten

  Har du ont i foten kan symtomen te sig lite olika beroende på var problemet ligger. Smärtan kan bero på en muskelspänning eller en retning i det bindvävsstråk som utgör en del av…

  Läs mer >>
 • Stressfraktur

  .Stressfrakturer kan drabba hela foten men ses främst i de avlånga smala benen i mellanfoten. Vanligast är att skadan drabbar det andra mellanfotsbenet, räknat från stortån.

  Läs mer >>
 • Ont i hälen

  Hälsmärta kan uppstå vid överbelastning och symptomen börjar vanligen visa sig på morgonen i form av en stelhet som försvinner när man börjar röra på sig.

  Läs mer >>
 • Hälsporre – plantar faciit

  Plantarfasciit karaktäriseras av bristningar och senvävnadsskador i plantarfascian som kan leda till en kronisk inflammation och en degeneration av plantarfascians infästning. Ibland bildas en påbyggnad av ben i fästet vid hälbenet. Denna kallas…

  Läs mer >>
 • FOTÖVNINGAR

  Rörelse är en viktig komponent för att tillfriskna och återhämta sig vid fotsmärta. Här hittar du några fotövningar som kan ge lindring. För en individanpassad rehabiliteringsplan rekommenderar vi att du träffar en vårdgivare.

  Läs mer >>

Smärtområden