Stäng

Symtom

<< Käksmärta

Sjukdom i ansiktsnerven (trigeminusneuralgi)

Trigeminusneuralgi karaktäriseras av attacker med kortvarig intensiv ansiktssmärta.

Detta tillstånd är vanligast hos personer över 50 år och förekommer oftare bland kvinnor än män. Sjukdomen uppträder som anfall, ofta med få sekunders varaktighet. Anfallen orsakar en kraftig, ensidig ansiktssmärta (som elektrisk stöt) ofta mekaniskt utlöst från tryck på en ”triggerpunkt”. Smärtan är oftast lokaliserad till kind och haka.


Smärtområden