Symptom

<< Nacksmärta

Stel i nacken

Att vara stel i nacken är något som många av oss känner av dagligen.

Stel i nacken, Access Rehab.

Ensidiga arbetsuppgifter och statiska sittställningar kan skapa stelhet i nacken som upplevs som obehag och molande värk.
Många gånger är stelhet ett tidigt stadie av en nackspärr.
Stelheten kan ge huvudvärk, spänningar i käkarna och vissa svårigheter att röra på huvudet obehindrat.