Smärta

Smärta

Smärta kan kommat plötsligt och gå över lika fort eller vara långvarig och pågå i veckor eller månader. Den kan bero på en skada eller en sjukdom men ofta går det inte att hitta en enskild orsak till din smärta. Här finns lite information om hur och varför smärta uppkommer. För ytterligare information hjälper vi gärna dig, på någon av våra kliniker, att få rätt behandling och råd kring hur du kan hantera din smärta.

Vad är smärta?

Smärta är kroppens larmsystem

Det finns en rad olika situationer som kan utlösa en smärtreaktion. Generellt kan man säga att smärta uppstår när hjärnan uppfattar en faktiskt skada eller hot om skada och vi behöver agera för att skydda kroppen. 

Boka tid på någon av våra kliniker

Hur smärta uppstår

I vår kropp finns så kallade varnings-receptorer som skickar signaler till hjärnan när de aktiveras. Dessa varnings-receptorer aktiveras av kyla/värme, kemiska förändringar eller mekaniskt tryck. När din hjärna utsätts för en varningssignal värderas först signalen, väldigt förenklat kan man säga att hjärnan ställer sig frågan “hur farligt är detta egentligen?” Om hjärnan bestämmer sig för att detta är ett faktiskt hot kommer smärtreaktioner samt andra skyddande mekanismer gå igång. Hur omfattande smärta du kommer att uppleva styrs av en rad olika faktorer samt din egen förmåga att tåla smärta. Detta betyder dock inte att smärtan bara finns i ditt huvud. Smärtan är på riktigt. Vår hjärna kontrollerar bara hur mycket smärta vi känner. 

Smärtan kan också delas in i olika kategorier:

-Smärta på grund av skadad vävnad är den typ av smärta du känner när huden, musklerna eller blodkärlen skadas.
-Nervsmärta beror på skador eller sjukdom i nervsystemet.
-Psykogen smärta är smärta som uppstår vid psykisk sjukdom.

Ibland finns varken vävnadsskada eller nervskada utan smärtan existerar utan uppenbar orsak.

Läs mer specifikt om ryggsmärta här

Flera faktorer avgör smärtupplevelsen

Hur vi upplever vår smärta beror på en rad olika faktorer såsom:

-Tidigare erfarenheter av smärta
-Oro, rädsla, välmående
-Livsstilsfaktorer som sömn, arbetsliv, stress 

De här faktorerna är förklaringen till varför olika människor kan uppleva olika mycket smärta trots liknande skada. Det är också en förklaring till varför smärtan kan variera över tid. Det är dock inte alltid så enkelt att förstå vilken roll dessa faktorer har. Vi vet idag t.ex att depression och oro är en faktor som spelar in, även om vi inte säkert kan säga hur och till vilken omfattning det gör det. Är det depressionen/oron som orsakar smärta eller smärtan som orsaker depressionen/oron. Oavsett vilket så finns det en koppling och det är vanligt att man upplever emotionella förändringar med smärta. 

Utlösande och förstärkande faktorer

Utsida höft, Access Rehab.Det finns alltså en mängd faktorer som kan utlösa och förstärka smärta. En utlösare är den första ”varningssignalen” du fick när du t.ex överbelastade någon kroppsdel. Det är normalt att känna smärta i dessa situationer men det är andra faktorer som påverkar hur stark smärta du känner eftersom din hjärna alltid “värderar” en varningssignal för att besluta hur starkt skydd du behöver.

Om hjärnan t.ex känner oro när du böjer dig framåt kan det i sig trigga igång smärta. Hjärnan kanske oroar sig för risken med böjningen eller så är den orolig för att du för flera år sedan faktiskt fick ont i ryggen, efter att ha böjt dig framåt, när du skottade snö. Oavsett anledning har du lärt dig att associera smärta med en framåtböjning och skyddar dig omedvetet från att göra den rörelsen. 

Läs mer om ryggsmärta här

Ett undvikande beteende kan vara rätt i ett akut skede men om undvikandet fortsätter förstärker vi varningssignalen om fara till hjärnan. Med tiden blir vi mer känsliga och rädda för att böja oss och vi kommer att få en ökad smärtupplevelse om vi faktiskt böjer oss ändå.

Det finns många exempel på smärta som kvarstår efter läkningstiden. Trots att det då handlar mer om en känslighet, än en smärta som står i relation till en skada, är smärtan verklig då det inte finns någon egentlig skillnad mellan smärta som beror på skada eller smärta som beror på känslighet/sensitivitet.

Smärta kan förändra hjärnans kroppsuppfattning 

I vår hjärna finns “kartor” över vår kropp. Det finns sensoriska kartor, som känner av vår kropp, och motoriska kartor, som kontrollerar kroppens rörelser. Föreställ dig nu en GPS som visar var på jorden du befinner dig. Precis som en GPS ibland kan ge fel information kan hjärnans kartor också visa fel. De matchar helt enkelt inte verkligheten. 

Smärta har förmågan att ändra hjärnans kartor av kroppen så att de blir missvisande. Det leder till att det kan bli svårt för oss att definiera smärtan och att tydligt avgränsa var den smärtande delen av kroppen börjar och slutar. Vi kan då uppleva:

-förminskad känsla för balans
-förminskad förmåga att kunna ”känna” vart ett ben eller en arm befinner sig
-smärtspridning till angränsande kroppsdelar
-förändringar i muskelstyrka och muskulär timing

Hur diagnosticerar man smärta?

Filip, ultraljud.När du söker vård på Access Rehab inleds alltid första besöket med att vårdgivaren noga tar upp historiken kring ditt besvär. Detta är grunden i undersökningen för att ta reda på vad som smärtar och anledningen till ditt besvär. Därefter görs en klinisk undersökning med olika typer av funktionstester för att se hur ditt besvär reagerar. Om vi finner orsaker utanför vårt kompetensområde remitterar vi dig vidare till annan lämplig vårdgivare. I annat fall påbörjas en rehabiliteringsprocess där målet är att du ska bli så besvärsfri som möjligt på kortast möjliga tid. Vi delar upp denna process i två delar, en kortsiktig och en långsiktig strategi. Den kortsiktiga strategin innebär att få tillvaron närmast i tiden att kännas bättre medan den långsiktiga strategin är mer omfattande för att få nå besvärsfrihet i långa loppet. Målet är att du ska känna att du:

-förstår din smärta 
-vet hur du kan ta tag i problemet
-får förståelse för hur vi kan hjälpa till

Hur blir man av med smärta?

Symptom inom huvud och axlar. Access Rehab.En välmående kropp utför rörelser utan smärta, rädsla eller varningssignaler till hjärnan. Ett mål i arbetet med din terapeut är därför att identifiera rörelser som du inte kan utföra lätt utan smärta för att sedan långsamt bygga upp toleransen för dessa rörelser och få hjärnan att återgå till sin normala “kartbild”. 

Exempel på ytterligare behandlingsmetoder kan vara: 

-långsamma rörelser där du uppmärksammar hur kroppen känns (ex.yoga)
-manuella metoder och massage som ger mycket feedback till hjärnan om kroppens tillstånd
-visualiseringar eller medvetande-övningar som bidrar till att göra kartorna i hjärnan klarare. En metod som för övrigt många idrottare använder sig av för att hjärnan ska hjälpa kroppen att röra sig bättre.

Alla dessa olika behandlingsmetoder strävar efter att hjälpa din hjärna att övertygas om att din kropp verkligen är stark igen och att faran är över så att smärtan på sikt kan avta.

Källhänvisning

Greg Lehman – Smärtans principer

.


Klicka på punkterna till nedan för att läsa om några av de symptom som du kan få hjälp med hos oss.

En person med symptom och smärtpunkter utmärkta i bilden.