Symptom

<< Nacksmärta

Nackspärr

Nackspärr kännetecknas av en snabbt igångsatt smärta och stelhet/orörlighet i nacken upp mot huvudet eller i övre delen av ryggen.

Vid en nackspärr har du oftast svårt att vrida på huvudet eller röra huvudet framåt eller bakåt. Orsaken till smärtan/stelheten är oftast helt ofarlig och beror på att nacken har överbelastats på något sätt varför den skapat en skyddsreaktion i form av en muskelkontraktion (muskelkramp). Det kan finnas flera faktorer till varför nacken reagerar på det här sättet. Det kan röra sig om ett högt stresspåslag, tunga lyft eller annan belastning som inte nacken är beredd på. Smärtan är sällan patologisk vilket betyder att det inte finns någon skada eller inflammation som bakomliggande orsak.

Vad kan du själv göra vid nacksmärta?

Rörelse är ofta en viktig faktor för tillfrisknande. Försök därför röra dig så mycket du kan utan att provocera smärtan till en obehaglig känsla.

En nackspärr försvinner oftast av sig själv efter några dagar upp till 1-2 veckor. Men för att säkerställa att man gör det bästa man kan för sitt tillfrisknande och för att undvika mer besvär eller långvarig smärta, kan det vara bra att ta en behandling hos någon av våra terapeuter. Vi hjälper dig att ställa rätt diagnos, utesluta allvarliga orsaker och behandla området för att minska smärtan. Därefter hjälper vi dig att hitta strategier, rätt träning och anpassningar för att minska risken för att nackspärren ska återkomma.

Boka en tid på någon av våra kliniker