Symptom

<< Nacksmärta

Nackspärr

Nackspärr kallas vanligen en kraftig huggande smärta som begränsar din rörlighet tydligt.

Nackspärr, Access Rehab.

Den kan stråla ut från nacken ner i ryggen eller upp i huvudet. De bakomliggade orsakerna är många gånger felaktig och ensidig belastning och resulterar i muskelkramper och låsningar mellan kotorna.

Denna typ av kunder möter och hjälper vi dagligen på Access Rehab.