Symptom

<< Knäsmärta

Ledbandsskada i knäet (stukning)

Ledbandsskada kan drabba både inre och yttre ledbanden i knät. Den vanligaste är dock inre som står för totalt 40% av alla knäskador.

Knäproblem/hopparknä/löparknä, Access Rehab.

Ledbanden sitter på varsin sida om knät, det finns ett inre (mediala) och ett yttre (laterla) Medial skada: Uppstår antingen vid vridning av knät med skenbenet utåtroterat eller vid våld mot knäts utsida. Lateral skada: Uppstår vid våld mot knät, antingen vid hyperextension eller vid våld mot knäts insida vilket är ovanligt.

Symptom: Svullnad och smärta antingen på insida eller utsida knä. Oftas finns en instabilitetskänsla som skapar en osäkerhet på knät. Skadan delas upp i 3 grader:

 • 1: Minimal skada, stabilt eller minimalt instabilt knä.
 • 2: Måttlig instabilitet.
 • 3: Uttalad instabilitet, komplett ruptur av ligament, ev associerad med korsbandsruptur.

Behandling: Träning och eventuell operation beroende på grad av skada.

 • Främre knäsmärta, PFSS

  PFSS är en främre knäsmärta innanför eller diffus smärta runt knäskålen. Den uppstår då leden mellan knäskålen och lårbenet överbelastas.

  Läs mer >>
 • Hopparknä

  Hopparknä är en skada på knäskålssenan och smärtan sitter på nedansidan av knäskålen. Smärtan beror ofta på en överbelastning.

  Läs mer >>
 • Knäartros

  Knäartros är ett symtomgivande tillstånd av långsamt framskridande ledförändringar med broskförlust samt benpålagringar vid ledkanterna.

  Läs mer >>
 • Korsbandsskada

  Den vanligaste orsaken till att du kan få en skada på korsbandet är att du vridit knät kraftigt.

  Läs mer >>
 • Ledbandsskada i knäet (stukning)

  Ledbandsskada kan drabba både inre och yttre ledbanden i knät. Den vanligaste är dock inre som står för totalt 40% av alla knäskador.

  Läs mer >>
 • Löparknä

  Löparknä är en irritation och smärta på utsidan av knät, i höjd med knäleden, som uppstår i samband med löpning eller andra sporter som belastar fot, höft och knä.

  Läs mer >>
 • Menisksmärta

  Symptom på trasig menisk, meniskskada, är smärta i knät vid vridning eller när du sitter på huk. Tidigare meniskskada kan leda till artros i knät.

  Läs mer >>
 • Smärta bak i knävecket

  Smärtor i knävecket uppkommer vanligen på grund av överansträngningar och främst vid längre löpning.

  Läs mer >>