Stäng

Behandlingar/tjänster

Stresshantering - träning och rehab vid långvarig smärta i samband med stress och utmattningssyndrom

Psykisk ohälsa är den i särklass vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige. Det är främst svår stress och förstämningssyndrom, som till exempel depression, som står för dessa sjukskrivningar.

För personer med stress och utmattningssyndrom är risken att drabbas av kroppsliga symtom väldigt stor. Det kan röra sig om ytlig och snabb andning, muskelspänningar och smärttillstånd. Olika typer av fysisk aktivitet såsom andnings-, rörelse-, eller avslappningsövningar ger patienten verktyg att reglera stress- och smärtreaktioner. Det är också en väg till dämpade stressnivåer och ångest enligt den vetenskapliga evidensen. Fysisk aktivitet, i kombination med bestående livsstilsförändringar, bör därför rekommenderas alla patienter som söker vård för stressrelaterade problem.

Vid ett besök hos oss tas alltid en omfattande anamnes och därefter upprättas en individuell behandlingsplan. Samtliga patienter får vid nybesöket information om vikten av regelbundet leverne avseende sömn, mat och fysisk aktivitet. Tidigt i sjukdomsförloppet klarar dock många patienter inte av att träna fysiskt i någon större utsträckning. Vår träning är därför vägledd med försiktig och gradvis stegring av aktivitetsnivån. Massage kan också vara en väg till lindring och hjälp i behandlingen.