Stäng

Behandlingar/tjänster

Behandling naprapat, fysioterapeut, sjukgymnast och kiropraktor

Våra behandlingar vänder sig till dig som upplever smärta eller besvär i muskler och leder. Hos oss finner du skickliga naprapater, fysioterapeuter, kiropraktorer, idrottsmassörer och personliga tränare. som jobbar med moderna behandlingsmetoder. Vi erbjuder också akuttider samt kvälls- och helgtider för att kunna erbjuda snabb och smidig hjälp. Det är enkelt att besöka oss, - inga långa köer eller krav på remiss.

Vi hjälper dig som har besvär av:

  • Smärta i nacke och/eller rygg
  • Idrottsskador
  • Kvinnohälsobesvär
  • Ischias
  • Artros
  • Ryggskott
  • Hälseneproblem
  • Tennisarmbåge
  • Spänningshuvudvärk
  • Stress

Söker du en naprapat, kiropraktor, sjukgymnast eller fysioterapeut på Södermalm, i Nacka och Hammarby sjöstad: Access Rehab Hammarby Sjöstad

Söker du en naprapat, kiropraktor, sjukgymnast eller fysioterapeut i Falun: Access Rehab Falun

Söker du en naprapat, kiropraktor, sjukgymnast eller fysioterapeut i Karlskrona: Access Rehab Karlskrona

Vad kostar ett besök?
På vår klinik i Hammarby Sjöstad och Karlskrona kostar ett besök 785:-. Använd gärna din privat sjukvårdsförsäkring hos oss, – vi samarbetar med samtliga stora försäkringsbolag.

Naprapat, fysioterapeut/sjukgymnast, kiropraktor…vilken terapeut ska jag välja för mitt besvär?
Dessa frågor ställer sig många som ringer till oss och det finns tyvärr inget enkelt svar att ge. Det finns självklart skillnader i utbildningarna av dessa tre yrkeskategorier och det finns skillnader i erfarenhet och kompetens mellan olika individer, oavsett profession. Men på Access Rehab arbetar vi alla terapeuter efter den senaste evidensen. Vi har regelbundna diskussioner i teamet kring diagnos, behandling, uppföljning och individuella handlingsplaner och strävar mot samförstånd kring dessa områden. Det betyder i klartext att det egentligen inte ska spela någon större roll vem av oss du väljer för dina besvär. Vår rekommendation blir därför att du ska söka efter en lämplig tid i schemat och boka den terapeuten som är ledig!

Vad är skillnaden mellan en fysioterapeut och en sjukgymnast?
Sedan 2014 är fysioterapeut det korrekta namnet för den yrkesgrupp som tidigare kallade sig sjukgymnaster. Det krävs dock en ansökan till Socialstyrelsen för att byta namn från sjukgymnast till fysioterapeut av den enskilde terapeuten och då alla sjukgymnaster ännu inte har sökt om ändringen, förekommer fortfarande bägge titlarna. Det viktiga här är att förstå att det inte finns någon skillnad mellan dessa professioner.

Hur går ett vårdbesök till?
Vi inleder alltid ett vårdbesök med en grundlig anamnes och undersökning och gör en helhetsbedömning av din situation. Det ger en god grund för bästa möjliga vård och ett underlag för oss att gemensamt ta fram en behandlingsplan med tydligt definierade mål. Våra terapeuter har flertalet behandlingstekniker till sitt förfogande och de väljer det som passar bäst utefter ditt besvär, mål och behandlingsplanens upplägg.  Vi använder oss av allt ifrån olika olika former av manuella behandlingstekniker till tränings- och rehabiliteringsövningar .

Vi använder oss av diagnostiskt ultraljud för att vid behov kunna ställa en korrekt diagnos innan behandling .

Exempel på behandlingsmetoder: manipulaltion/nervmobiliering/pressur, stötvågsbehandling,  massage, neuracbehandling,  dry needling, medicinsk akupunktur, medicinsk laserbehandling, avslappningsövningar mm.

Prisinformation och vanligt förekommande frågor kring bokning av besök

För dig som vill veta mer om vård på Access Rehab…

Undersökning
Ditt första besök inleds med att vårdgivaren tar emot historiken kring ditt besvär för att noga ta reda på vad som smärtar och anledningen till ditt besvär. Därefter görs en klinisk undersökning med olika typer av funktions- och  symtomlindrande tester. Vid behov vidare-remitterar vi till läkare, dietist, barnmorska eller annan specialistvårdgivare.

Vår behandling- och rehabprocess består av två delar, – en kortsiktig och en långsiktig. Den kortsiktiga strategin är att få dig att må bättre den närmaste tiden medan den långsiktiga strategin är mer omfattande och avser till att du ska bli helt besvärsfri.

Filip, ultraljud.

Symtomlindring
Vi hjälper dig att lindra smärtan både på lång och kort sikt. På kort sikt har vi flertalet manuella behandlingsmetoder såsom massage, manipulation, stretching, dry needling m.m.   I din rehabilitering kan också manuella metoder stödja den långsiktiga processen till smärtfrihet. Vi kan även hjälpa dig vid akuta smärtor för momentant avlastning genom t.ex tejpning eller justering av löpteknik od.

Funktionsförbättring
I din rehabilitering  står ditt välmående i fokus. Vid smärta kan man sällan utföra önskade aktiviteter i den utsträckningen man skulle vilja. För att komma tillrätta med det upprättar vi strategier som hjälper dig att återfå kapaciteten i besvärsområdet och på så sätt också bli smärtfri igen. För att det ska fungera är det viktigt att vi skräddarsyr upplägget efter hur just du belastar din kropp i din vardag. För flertalet besvär är det just detta aktiva upplägg som är nyckeln i att lösa ett besvär.

Långsiktighet
För att knyta ihop säcken är det självfallet viktigt för oss att förmedla information, dels om de faktorer som kan vidmakthålla din smärta, och på vilket sätt du kan reducera risken att ditt besvär återkommer. Du kommer få med dig enkla metoder som minskar risken för återfall men också redskap att hantera eventuella återkommande besvär. Det centrala i det här skedet är förståelsen för hur din smärta uppkommer och vad den i just ditt fall betyder.