Stäng

Behandlingar/tjänster

Behandling naprapat - sjukgymnast - kiropraktor

Våra behandlingar vänder sig till dig som upplever smärta i muskler och leder - det kan röra sig om om många olika typer av smärtproblematik eller överbelastningsbesvär. Vi undersöker och utreder i syfte att klargöra orsaken till din smärta och hjälper dig med behandling och en plan för hur du ska agera för att slippa smärtan i framtiden.

På Access Rehab hjälper vi patienter med individanpassade lösningar för deras besvär. Våra terapeuter jobbar med moderna och evidensbaserade metoder för att du som patient ska få svar på vad som orsakat dina besvär. Därefter tar vi gemensamt fram en vårdplan för att minska smärta och uppnå önskad funktion.

Naprapat, fysioterapeut/sjukgymnast, kiropraktor…vilken terapeut ska jag välja?
Vad är skillnaden mellan en naprapat, en fysioterapeut/sjukgymnast och en kiropraktor? Vem är bäst att boka för mitt specifika besvär? Dessa frågor ställer sig många som ringer till oss och det finns tyvärr inget enkelt svar att ge. Det finns självklart skillnader i utbildningarna av dessa tre yrkeskategorier och det finns skillnader i erfarenhet och kompetens mellan olika individer, oavsett profession. Så vem passar då bäst för dina besvär?

På Access Rehab arbetar vi alla terapeuter efter den senaste evidensen. Vi har regelbundna diskussioner i teamet kring diagnos, behandling, uppföljning och individuella handlingsplaner och strävar mot samförstånd kring dessa områden. Det betyder i klartext att det egentligen inte ska spela någon större roll vem av oss du väljer för dina besvär. Vår rekommendation blir därför att du ska söka efter en lämplig tid i schemat och boka den terapeuten som är ledig!

Vad är skillnaden mellan en fysioterapeut och en sjukgymnast?
Sedan 2014 är fysioterapeut det korrekta namnet för den yrkesgrupp som tidigare kallade sig sjukgymnaster. Det krävs dock en ansökan till Socialstyrelsen för att byta namn från sjukgymnast till fysioterapeut av den enskilde terapeuten och då alla sjukgymnaster ännu inte har sökt om ändringen, förekommer fortfarande bägge titlarna. Det viktiga här är att förstå att det inte finns någon skillnad mellan dessa professioner.

Hur går ett vårdbesök till?
Vi inleder alltid ett vårdbesök med en grundlig anamnes och undersökning och gör en helhetsbedömning av din situation. Det ger en god grund för bästa möjliga vård och ett underlag för oss att gemensamt ta fram en behandlingsplan med tydligt definierade mål. Våra terapeuter har flertalet behandlingstekniker till sitt förfogande och de väljer det som passar bäst utefter ditt besvär, mål och behandlingsplanens upplägg.  Vi använder oss av allt ifrån olika olika former av tränings- och rehabiliteringsövningar till manuella behandlingstekniker.

Vi använder oss av diagnostiskt ultraljud för att vid behov kunna ställa en korrekt diagnos innan behandling .

Exempel på behandlingsmetoder: manipulaltion/nervmobiliering/pressur, stötvågsbehandling,  massage, neuracbehandling,  dry needling, medicinsk akupunktur, medicinsk laserbehandling, avslappningsövningar mm.

Prisinformation och vanligt förekommande frågor kring bokning av besök

Mer om Vård på Access Rehab
Undersökning
Smärtlindring
Funktionsförbättring
Långsiktighet

Undersökning
När du söker vård på Access Rehab inleds alltså alltid första besöket med att vårdgivaren noga tar upp historiken kring ditt besvär. Detta är grunden i undersökningen för att ta reda på vad som smärtar och anledningen till ditt besvär. Därefter görs en klinisk undersökning med olika typer av funktions, provokations- respektive symtomlindrande tester. Vid behov görs alltid vidareremittering till exempelvis läkare, dietist, barnmorska eller annan specialistvårdgivare.

Rehabiliteringsprocessen delas kortfattat upp i två delar, – en kortsiktig och en långsiktig strategi. Den kortsiktiga strategin innebär att få tillvaron närmast i tiden att kännas bättre medan den långsiktiga strategin är mer omfattande och avser att bli helt besvärsfri.

Målet med denna hörnsten är med andra ord att du ska känna att du förstår din smärta och vet hur du kan ta tag i problemet i kombination med en förståelse för hur vi kan hjälpa till.

Filip, ultraljud.

Symtomlindring
Vi hjälper dig att lindra smärtan både på lång och kort sikt. På kort sikt har vi flertalet manuella behandlingsmetoder såsom massage, manipulation, stretching, dry needling m.m.   I din rehabilitering kan också manuella metoder stödja den långsiktiga processen till smärtfrihet. Vi kan även hjälpa dig vid akuta smärtor för momentant avlastning genom t.ex tejpning eller justering av löpteknik od.

Funktionsförbättring
I din rehabilitering  står ditt välmående i fokus. Vid smärta kan man sällan utföra önskade aktiviteter i den utsträckningen man skulle vilja. För att komma tillrätta med det upprättar vi strategier som hjälper dig att återfå kapaciteten i besvärsområdet och på så sätt också bli smärtfri igen. För att det ska fungera är det viktigt att vi skräddarsyr upplägget efter hur just du belastar din kropp i din vardag. För flertalet besvär är det just detta aktiva upplägg som är nyckeln i att lösa ett besvär.

Långsiktighet
För att knyta ihop säcken är det självfallet viktigt för oss att förmedla information, dels om de faktorer som kan vidmakthålla din smärta, och på vilket sätt du kan reducera risken att ditt besvär återkommer. Du kommer få med dig enkla metoder som minskar risken för återfall men också redskap att hantera eventuella återkommande besvär. Det centrala i det här skedet är förståelsen för hur din smärta uppkommer och vad den i just ditt fall betyder.