Stäng

Samarbetspartners

Qurant - digital företagshälsa på nätet

Visste du att sjukfrånvaron kan minskas med upp till 40 procent med hjälp av tidiga insatser och rätt vård?

Qurant är en nytänkande, digital företagshälsa på nätet som hjälper företag att minska sjukfrånvaron, förbättra medarbetarnas hälsa och skapa friskare företag. Både medarbetare och personalansvariga får en effektiv digital sjuk- och friskhantering, uppföljning och rådgivning av Qurants sjuksköterskor samt snabb tillgång till rätt resurser och behandling via deras oberoende kvalitetssäkrade nätverk av vårdgivare.

Kärnan i deras tjänst är en digital hälsoportal som ger en tydlig bild av hur medarbetarna mår och en översikt över hela företagets hälsostatus. Det hjälper dig att upptäcka ohälsa i ett tidigt skede och att proaktivt arbeta med hälsofrämjande åtgärder.