Stäng

Sjukvårdsförsäkring

Vardia

Med Vardias Sjukvårdsförsäkring får du alltid tillgång till rätt vård.

 Försäkringen fungerar som ett komplement och träder in vid långa vårdköer och väntetider till operation och specialistvård. Du får kvalificerad sjukvårdsrådgivning på telefon, garanteras ett specialistbesök inom 8 dagar och vid behov skrivs du in på ett privatsjukhus inom 18 dagar.
Tel: 08-50 11 21 50