Stäng

Access Rehab

Screening – en funktionell rörelseanalys för dig som vill prestera bättre inom din idrott!

För dig som idrottar och vill uppnå resultat är det viktigt att ha ett fullt ut, funktionellt rörelsemönster som inte hindrar dig i din prestation.

Screening, Calle Friberg. Screening, Calle Friberg. Screening, Calle Friberg.
Med hjälp av ett screening-test kan du analysera ditt rörelsemönster och därefter stärka upp din kropp med ett anpassat träningsprogram. Denna screening är alltså riktad till dig som önskar att bli starkare, få ett mer fungerande rörelsemönster och prestera bättre inom din idrott!

Allt kan förbättras!

Ofta symboliseras en framgångsrik idrottsprestation av kvalitet och timing i en utförd rörelse. Förutsättningarna för att uppnå denna kvalitet i rörelsen styrs av kroppens mekaniska förmåga, dvs hur optimalt rörelsemönstret är och hur stor den potentiella kraftutvecklingen är. Med hjälp av ett screeningtest kan du skapa bättre förutsättningar att kunna tillgodogöra dig din träning och kunna prestera på din högsta nivå. Vi använder oss av ett biomekaniskt perspektiv för att förmedla teknikövningar och principerna bakom en effektiv träningsmetod.

Vem kan vara aktuell för en screening?

Vårt screeningerbjudande vänder sig till två grupper; dels till dig som redan haft problem med skador och vill komma tillrätta med det. Dig kan vi hjälpa genom att skapa ett skräddarsytt träningsprogram för att stärka upp de skadedrabbade områdena. Befinner du dig i en rehabiliteringsperiod kan testet också hjälpa dig att återvända mer välbalanserad och vältränad. Men självklart är även du som vill ligga steget före och bygga upp din rörlighet och stabilitet för att kunna träna hårt och inom din idrott välkommen att boka en screening hos oss.

Individuell anpassning

Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, där prestationsmässig och fysisk utveckling ligger i fokus samtidigt som vi strävar efter att du ska optimera ditt rörelsemönster utifrån just dina egna förutsättningar. Hos våra terapeuter kan du testa din förmåga att tåla träning och utveckla stabilitet, kraft och balans motsvarande den miljö du ska verka i. Sällan har två olika idrotter exakt samma flexibilitet-, koordinations- och styrkekrav varför protokollen anpassas efter varje idrott. Inriktningen på just din screening styrs också till viss del av vad som är viktigt att testa just för dig, din egen kunskapsnivå och den omfattning av coaching du önskar.

Vårt Screeningerbjudande

Screening 1500:- Vår screening innehåller en fullständig analys av ditt rörelsemönster som sedan ligger till grund för att skapa goda förutsättningar för att vägleda dig mot vad som krävs för att uppnå maximalt träningsresultat. Screeningen är uppdelad på två besök. Det första besöket tar 60 minuter och här görs själva analysen. Du kommer att få analysen både muntligt och på mail i direkt anslutning till ditt besök.
Det andra besöket tar 30 minuter och om resultatet av screeningen visar att det finns korrigeringar att arbeta med görs detta vid detta besökstillfälle där det även kommer att finnas tid att gå igenom de övningar som gavs till dig vid screeningen
Välkommen att boka ett test för att stärka upp och komplettera din träning!
Här berättar tre personer, som genomgått en screening, på vilket sätt den hjälpte dem.
Calle Friberg Svensk mästare MTB cross country
Marias berättelse
Michaels berättelse