Stäng

Access Rehab

Föreläsningar

Jobbar du på ett företag som vill motivera personalen till att må bra och hålla sig fri från smärta i samband med stillasittande arbete, stress eller liknande? Eller är du HR ansvarig och vill öka på din kunskap om kvinnohälsa?

Är du medlem i någon idrottsförening där man strävar efter att få ut det mesta av sin träning inför kommande tävlingssäsong? I så fall kan du boka Access Rehab för en föreläsning. För företag och HR-chefer förläser vi om kvinnohälsa. ”Vilka områden går under benämningen kvinnohälsa? Hur kan prehab och rehab via fysioterapi hjälpa? Varför pratas det så lite om kvinnohälsa i samband med arbetet och sjukfrånvaro?”

För företag föreläser vi också med fokus på relevansen av ergonomi/hållning tillsammans med praktiska tips till hur man kan hantera det i den aktiva vardagen. Vi har också en föreläsning om smärtproblematik där vi pratar om orsaker till smärta, hur man kan hantera den och råd och behandling. För idrottsföreningar eller liknande föreläser vi inom ämnet ”Förebyggande träning och träningsoptimering” Som specialistklinik på idrottsskador och rehab besitter vi kunskap kring skadeförebyggande träning och kan genom vår föreläsning komma med värdefulla tips för att uppnå bättre resultat. Med dessa föreläsningar följer också ett engångserbjudande om 25% rabatt på vår screening/rörelseanalys för alla deltagare. Med hjälp av ett screening-test kan du analysera ditt rörelsemönster och därefter stärka upp din kropp med ett anpassat träningsprogram. Denna screening är alltså riktad till dig som önskar att bli starkare, få ett mer fungerande rörelsemönster och prestera bättre inom din idrott. Vi erbjuder också en föreläsning som riktar sig specifikt till golfare. Temat på den är ”Funktionell träning för golfare”.
Föreläsare:
Filip Danielsson – Smärtproblematik och Funktionell träning för golfare
Clara Viklund Borg– Ergonomi/hållning, Förebyggande träning och träningsoptimering
Mattias Derfält– Förebyggande träning och träningsoptimering
Kvinnohälsa – Kvinnohälsa, – ett område det sällan pratas om på jobbet
Pris enligt ö.k. Priset varierar beroende på upplägg restid m.m.
Beräknad föreläsningstid: ca 60 min
Minimigräns för deltagarantal: 10 personer
Kontakta elenore@accessrehab.se för bokning eller frågor kring våra föreläsningar.