Stäng

AR-Bloggen

Missförstånd kring aspartam

19 aug 2014

Aspartam har fått mycket uppmärksamhet i media där flera negativa budskap kring detta sötningsmedel sprids. Vi får läsa att vi blir tjocka av aspartam, att vi får cancer av aspartam och att aspartam ombildas till metanol och därmed är farligt. Men hur bra stämmer detta egentligen?

Till att börja med vill jag klargöra att jag inte förespråkar att man SKA äta lightprodukter, utan artikeln syftar enbart till att förklara varför folks enorma rädsla för aspartam är obefogad. Vi har alla läst om att aspartam är cancerframkallande och ger upphov till alla möjliga negativa hälsotillstånd, men studier som visat detta har använt sig av helt orimliga mängder aspartam som ingen normal person får i sig. Mängderna som visat cancerframkallande effekter brukar motsvara ca 10 liter lightläsk – per dag. Den mängden måste givetvis även intas under en lång period och en sådan extrem konsumtion är inte nyttig av något ämne, vilket de flesta säkert förstår.

Men aspartam ombildas ju till metanol?

Vidare brukar det tas upp att aspartam måste vara farligt för oss eftersom det ombildas till metanol. Jag har faktiskt läst att det finns de som påstår att man kan bli blind av aspartam av den anledningen, eftersom metanolförgiftning kan orsaka blindhet. Mängden metanol som bildas från aspartam är dock inte större än den från tomatjuice. Såvida tomatjuice inte orsakar blindhet så lär du alltså inte förlora synen efter ett glas fun light heller.

Frisätter aspartam insulin?
Ett annat vanligt påstående kring aspartam är att det frisätter insulin. Det stämmer emellertid inte, åtminstone inte i någon relevant mängd. Skulle frisättningen av insulin vara i betydande mängder så skulle vi drabbas av lågt eller åtminstone sänkt blodsocker efter intag av aspartam , men detta har inget som helst stöd i forskningen. Vi blir heller inte tjocka av aspartam, vilket man ibland kunnat läsa i olika tidningar. Dessa påståenden kommer från befolkningsstudier där man titta på en stor grupp människors kost och sedan sett att folk som har mycket aspartam i kosten tenderar att bli/vara överviktiga. Men man har alltså inte sett vad som orsakar själva övervikten. Aspartam är bara ett av massvis med ämnen som dessa personer fått i sig och är knappast den mest dominanta anledningen till deras viktproblem.

Vissa personer bör undvika aspartam

Det finns en sjukdom, kallad PKU, som gör att personer som drabbats av denna inte kan omsätta aminosyran fenylalanin som är en beståndsdel i aspartam. Dessa personer måste därför begränsa sitt intag av källor till fenylalanin vilket görs i samråd med läkare och dietist. Fenylalanin är dock inget farligt ämne i sig för en frisk person – tvärtom. Vi behöver få i oss denna aminosyra dagligen vilket vi också får genom kosten utan problem.

Sammanfattning

Rädslan för aspartam är rejält överdriven och det finns knappt något stöd alls för de påståenden vi ofta får höra. Om man bör äta sötningsmedel eller ej får man dock avgöra själv, en del känner att det triggar sötsuget och då kan det vara smart att låta bli.

Hälsningar
Daniel

2022

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013