Behandlingar/tjänster

Samtalsstöd med idrottspsykologisk inriktning

Samtalsstöd för idrottare på alla nivåer samt individer som vill förbättra sina prestationer. Stödet hjälper dig att uppnå de resultat du önskar, - det gäller både vid idrottsliga prestationer och i utmanande situationer som vi alla kan möta i vardagen. Individuell genomgång av hur samtalsstödet läggs upp mer specifikt sker med varje kund i samband med informationsintaget. Tystnadsplikt råder. Denna tjänst är för närvarande bokningsbar på vår klinik i Hammarby Sjöstad.